regulamin
Sprawdź kiedy się spotykamy i ile kosztuje udział w zajęciach

Regulamin i cennik

Regulamin zajęć rekreacyjnej gimnastyki artystycznej

 1. Zajęcia ruchowe odbywają się na terenie: Zatoki Sportu w Łodzi, al. Politechniki 10 / SP 84 we Wrocławiu, ul. Górnickiego 20, Passionelki (dziewczynki uczestniczące w zajęciach rekreacyjnej gimnastyki artystycznej) mogą poruszać się tylko w obrębie wydzielonej części sportowej.
 2. Na terenie wydzielonej części sportowej mogą przebywać tylko Passionelki, których Rodzice/Opiekunowie dokonali płatności za zajęcia.
 3. Płatności za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej dokonuje się wyłącznie przelewem z góry do 10 dnia każdego miesiąca, na konto Alior Bank 04 2490 0005 0000 4500 5764 3623 z dopiskiem: opłata za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej + imię i nazwisko dziecka + miesiąc.
 4. Opłata za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej jest miesięczną opłatą za uczestnictwo Passionelki w zajęciach wg grafiku, tzn. jeden lub dwa razy w tygodniu.
 5. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego (szczegóły w zakładce Kalendarz wydarzeń). W miesiącach zimowych z feriami opłata miesięczna jest STANDARDOWA. Podczas ferii zajęcia odbywają się tylko dla grup przedszkolnych MAM TALENT! Grupy szkolne: GWIAZDECZKI i STARS nie trenują. Brakujące godziny wynikające z zimowej przerwy zostaną odrobione podczas jednodniowych warsztatów w niedzielę na koniec ferii.
 6. Opłata za zajęcia obejmuje 6 godz./m-c, 8 godz./m-c, 12 godz./m-c lub 16/m-c i wynosi odpowiednio: 300zł, 360zł i 400zł. Nieobecność Dziecka na zajęciach, nie jest podstawą do zwrotu wniesionej opłaty, zajęcia można odrobić w dowolnym dniu zgodnie z grafikiem pozostając na zajęciach dłużej lub przychodząc wcześniej, po uprzedzeniu głównego instruktora prowadzącego zajęcia. 
  Minimalna opłata za zajęcia wynosi 100zł/m-c - GWARANCJA ZACHOWANIA MIEJSCA W GRUPIE.
 7. Brak uregulowania opłaty za bieżący miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, skutkuje skreśleniem Dziecka z listy uczestniczek zajęć.
 8. Opłata może zostać przeniesiona na osobę trzecią po wcześniejszym uprzedzeniu głównego instruktora prowadzącego zajęcia - p Anita Fabicka +48 604 965 004.
 9. Passionelki przed przejściem do części sportowej bezwzględnie pozostawiają odzież wierzchnią w szatni.
 10. Zbiórka na zajęcia odbywa się na 5 minut przed ich rozpoczęciem przed wejściem na salę treningową. Rodzic zobowiązany jest dopilnować, aby Dziecko bezpośrednio przed zajęciami skorzystało z toalety. 
 11. W sali podczas zajęć mogą przebywać tylko Passionelki, Rodzice czekają na Dzieci przed salą treningową. Rodzice najmłodszych uczestniczek zajęc powinni być obecni w obiekcie przez cały czas trwania zajęć, żeby udzielić ewentualnie pomocy Dziecku w skorzystaniu z toalety podczas treningu.
 12. Passionelki (oraz Rodzica - tylko podczas pierwszych próbnych zajęć) obowiązuje bezwzględny nakaz zmiany obuwia przed wejściem na salę sportową oraz zakaz wykonywania zdjęć i nagrań video podczas zajęć.
 13. Passionelki zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach w jednolitym, podpisanym imieniem i nazwiskiem, CZARNYM stroju gimnastycznym z logo LA PASSIONE; body, napalcówki, w sezonie letnim szorty, w zimowym getry i bluza z dł. rękawem-bez kaptura! Włosy gładko upięte szpilkami w wysoki kok - brak fryzury jest podstawą do odmówienia Dziecku udziału w zajęciach. 
 14. Każda Passionelka jest zobowiązana posiadać własne, podpisane imieniem i nazwiskiem przybory w jednolitej kolorystyce, dostosowane do jej wzrostu i poziomu umiejętności.
 15. Każda Passionelka jest zobowiązana posiadać aktualną polisę NNW.
 16. Uczestniczki zajęć bezwzględnie powinny stosować się do poleceń instruktora. Za notoryczne niestosowanie się do poleceń instruktora, zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych Uczestniczek zajęć, LA PASSIONE Anita Fabicka zastrzega sobie możliwość usunięcia Dziecka z listy Uczestniczek zajęć, dokonując zwrotu na konto należności za niewykorzystane zajęcia.
 17. LA PASSIONE Anita Fabicka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wnikające z niestosowania się do zaleceń instruktora.
 18. LA PASSIONE Anita Fabicka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie zajęć wynikające ze złego stanu zdrowia Dziecka.
 19. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany dostarczyć na pierwsze regularne zajęcia wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w zajęciach (dokument znajduje się na dole tej strony) i zapoznać się z dokumentem dotyczącym przetwarzania danych osobowych (RODO).
 20. Zabrania się udziału w zajęciach Dzieci chorych lub przeziębionych. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału w zajęciach Dziecku, które wyraźnie ma objawy chorobowe (katar, kaszel, gorączka, itp.)
 21. Zabrania się udziału w zajęciach w biżuterii; w szczególności w: wiszących kolczykach, łańcuszkach, zegarkach, pierścionkach i bransoletkach. 
 22. Uczestników zajęć obowiązuje dbałość o czystość i porządek oraz wykorzystywanie sprzętu sportowego będącego własnością LA PASSIONE Anita Fabicka zgodnie z jego przeznaczeniem. Za szkody na mieniu wyrządzone podczas zajęć przez uczestniczki finansową odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 23. LA PASSIONE Anita Fabicka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki.
 24. O rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą elektroniczną (kontakt@la-passione.pl), najpóźniej na 7 dni przed końcem ostatniego, opłaconego miesiąca. 
 25. Uczestniczki zajęć w grupach zaawansowanych mogą brać udział w ogólopolskiej rywalizacji podczas zawodów grup rekreacyjnych (Kalendarz wydarzeń zawiera wykaz zawodów zaplanowanych w aktualnym roku szkolnym). Koszty: opłaty startowej, dojazdu, ewentualnego noclegu i wyżywienia ponosi Rodzic zawodniczki. W ramach miesięcznej opłaty za zajęcia LA PASSIONE zapewnia opiekę trenera oraz sędziego podczas trwania zawodów.
 26. W miesiącach letnich (lipiec i sierpień) obowiązuje opłata klubowa 25zł/m-c, która jest gwarancją zachowania miejsca w grupie treningowej w nowym sezonie. Opłaty klubowej w wysokości 50zł należy dokonać do 20 sierpnia. 

 

 

Cennik 2022/23:

Opłata miesięczna za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej (8 zajęć w m-cu):

2xtyg. (8 x 50 min) 300zł MAM TALENT! Łódź

2xtyg. (8 x 60 min) 300zł GWIAZDECZKI Łódź oraz MAM TALENT! Wrocław

2xtyg. (8 x 90 min) 360zł - GRUPA TURNIEJOWA - GWIAZDECZKI Wrocław oraz STARS junior Łódź

2xtyg. (8 x 120 min) 400zł - GRUPA TURNIEJOWA - STARS Wrocław oraz STARS senior Łódź

OPŁATA MINIMALNA 100zł/m-c - gwarancja zachowania miejsca w grupie, opłata dotyczy Dzieci, których nieobecności na zajęciach przewyższają 75% zajęć w miesiącu (choroba, kwarantanna, wyjazdy itp.). Pojedyńcze nieobecności należy odrobić w dogodnym terminie.

WAKACYJNA OPŁATA KLUBOWA (lipiec i sierpień) 50zł - gwarancja zachowania miejsca w grupie w kolejnym sezonie