Przejdź do treści
regulamin
Sprawdź kiedy się spotykamy i ile kosztuje udział w zajęciach

Regulamin i cennik

Regulamin zajęć rekreacyjnej gimnastyki artystycznej

 1. Zajęcia ruchowe odbywają się na terenie: OSiR Angelica w Łodzi, ul. Rzgowska 17a / SP 84 we Wrocławiu, ul. Górnickiego 20 / SP Etz Chaim we Wrocławiu, ul. Żelazna 57, Passionelki (dziewczynki w wieku 5-14 lat uczestniczące w zajęciach rekreacyjnej gimnastyki artystycznej) mogą poruszać się tylko w obrębie wydzielonej części sportowej.
 2. Na terenie wydzielonej części sportowej mogą przebywać tylko Passionelki, których Rodzice/Opiekunowie dokonali płatności za zajęcia.
 3. Płatności za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej dokonuje się wyłącznie przelewem z góry do 10 dnia każdego miesiąca, na konto Alior Bank 04 2490 0005 0000 4500 5764 3623 z dopiskiem: opłata za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej + imię i nazwisko dziecka.
 4. Opłata za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej jest miesięczną opłatą za uczestnictwo Passionelki w zajęciach wg grafiku, tzn. jeden lub dwa razy w tygodniu.
 5. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego (szczegóły w zakładce Kalendarz wydarzeń).
 6. Opłata za zajęcia obejmuje 4 godz./m-c, 6 godz./m-c, 8 godz./m-c, 12 godz./m-c lub 16/m-c i wynosi odpowiednio: 150zł, 180zł, 200zł/220zł, 250zł i 270zł. Nieobecność Dziecka na zajęciach, nie jest podstawą do zwrotu wniesionej opłaty, zajęcia można odrobić w dowolnym dniu zgodnie z grafikiem, po uprzedzeniu instruktora prowadzącego zajęcia. 
 7. Opłaty za zajęcia w m-cu styczniu i lutym dokonuje się w pełnym wymiarze (mimo ferii zimowych). W terminie do 20 grudnia 2019 należy zapisać się na warsztaty gimnastyczne w Łodzi w poniedziałek 13 lub 20 stycznia, a we Wocławiu 11 lub 21 lutego, grupy szkolne w godzinnach porannych, grupy przedszkolne w godzinach popołudniowych. Liczba godzin warsztatów jest zgodna z dwutygodniowym wymiarem godzin zajęć.
 8. Brak uregulowania opłaty za bieżący miesiąc, najpoźniej do ostatniego dnia miesiąca, skutkuje skreśleniem Dziecka z listy uczestniczek zajęć.
 9. Opłata może zostać przeniesiona na osobę trzecią po wcześniejszym uprzedzeniu instruktora prowadzącego zajęcia.
 10. Passionelki przed przejściem do części sportowej bezwzględnie pozostawiają odzież wierzchnią w szatni.
 11. Zbiórka na zajęcia odbywa się na 5 minut przed ich rozpoczęciem przy szatni. Rodzic zobowiązany jest dopilnować, aby Dziecko bezpośrednio przed zajęciami skorzystało z toalety. 
 12. W sali podczas zajęć mogą przebywać tylko Passionelki, Rodzice czekają na Dzieci przy szatni.
 13. Passionelki (oraz Rodzica - tylko podczas pierwszych próbnych zajęć) obowiązuje bezwzględny nakaz zmiany obuwia przed wejściem na salę sportową.
 14. Passionelki zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach w jednolitym, podpisanym imieniem i nazwiskiem, CZARNYM stroju gimnastycznym z logo LA PASSIONE; body, tiulowa spódniczka, napalcówki, w sezonie zimowym getry i bluza z dł. rękawem-bez kaptura! Włosy gładko upięte szpilkami w wysoki kok - brak fryzury jest podstawą do odmówienia Dziecku udziału w zajęciach. 
 15. Każda Passionelka jest zobowiązana posiadać własne, podpisane imieniem i nazwiskiem przybory w jednolitej kolorystyce, dostosowane do jej wzrostu i poziomu umiejętności.
 16. Każda Passionelka jest zobowiązana posiadać aktualną polisę NNW.
 17. Uczestniczki zajęć bezwzględnie powinny stosować się do poleceń instruktora. Za notoryczne niestosowanie się do poleceń instruktora, zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych Uczestniczek zajęć, LA PASSIONE Anita Usielska zastrzega sobie możliwość usunięcia Dziecka z listy Uczestniczek zajęć, dokonując zwrotu na konto należności za niewykorzystane zajęcia.
 18. LA PASSIONE Anita Usielska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wnikające z niestosowania się do zaleceń instruktora.
 19. LA PASSIONE Anita Usielska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie zajęć wynikające ze złego stanu zdrowia Dziecka.
 20. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany dostarczyć na pierwsze regularne zajęcia wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w zajęciach
  (dokument znajduje się na dole tej strony) i zapoznać się z dokumentem dotyczącym przetwarzania danych osobowych (RODO).
 21. Zabrania się udziału w zajęciach dzieci chorych lub przeziębionych. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału w zajęciach Dziecku, które wyraźnie ma objawy chorobowe (katar, kaszel, gorączka, itp.)
 22. Zabrania się udziału w zajęciach w biżuterii; w szczególności w: wiszących kolczykach, łańcuszkach, zegarkach, pierścionkach i bransoletkach. 
 23. Uczestników zajęć obowiązuje dbałość o czystość i porządek oraz wykorzystywanie sprzętu sportowego będącego własnością LA PASSIONE Anita Usielska zgodnie z jego przeznaczeniem.
 24. LA PASSIONE Anita Usielska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki.
 25. O rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą elektroniczną (kontakt@la-passione.pl), najpóźniej na 7 dni przed końcem ostatniego, opłaconego miesiąca.

Cennik 2019/2020

Opłata miesięczna za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej (za 4 lub 8 zajęć w m-cu):

WROCŁAW SP 84, ul. Górnickiego 20

1xtyg. (4 x 60min) 150zł

1xtyg. (4 x 90 min) 180zł

2xtyg. (8 x 60 min) 220zł - GRUPA TURNIEJOWA

2xtyg. (8 x 90min) 250zł - GRUPA TURNIEJOWA

WROCŁAW ETZ CHAIM, ul. Żelazna 57

1xtyg. (4 x 45min) 120zł

1xtyg. (4 x 90 min) 180zł

ŁÓDŹ OSiR Angelica ul. Rzgowska 17a

2xtyg. (8 x 60min) 200zł

2xtyg. (8 x 90 min) 250zł - GRUPA TURNIEJOWA

2xtyg. (8 x 120 min) 270zł - GRUPA TURNIEJOWA

 

 

 

Opłaty za poszczególne m-ce 2019/2020:

IX.2019 - 4 tyg. zajęć -pełna opłata

X.2019 - 4 tyg. zajęć - pełna opłata (za 4 tyg. zajęć)

XI.2019 - 4 tyg. zajęć – pełna opłata 

XII.2019 – 3 tyg. zajęć – pełna opłata (w ramach pełnej opłaty Zimowe pokazy z prezentami dla wszystkich uczestniczek zajęć)

I.2020 – 4 tyg. zajęć we Wrocławiu, 2 tyg. zajęć w Łodzi (pełna opłata; podczas ferii zimowych, do wyboru 13 lub 20 stycznia warsztaty gimnastyczne, w godzinach porannych dla grup szkolnych, w godzinach popołudniowych dla grup przedszkolnych. Liczba godzin warsztatów jest zgodna z dwutygodniowym wymiarem godzin zajęć. Zapisu na warsztaty należy dokonać do 20 grudnia 2019r.)

II.2020 – 4 tyg. zajęć w Łodzi, 2 tyg. zajęć we Wrocławiu (pełna opłata; podczas ferii zimowych, do wyboru 11 lub 18 lutego warsztaty gimnastyczne, w godzinach porannych dla grup szkolnych:  i w godzinach popołudniowych dla grup przedszkolnych. Liczba godzin warsztatów jest zgodna z dwutygodniowym wymiarem godzin zajęć.)

III. 2020 - 4 tyg. zajęć – pełna opłata

IV.2020 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata

V.2020 – 4 tyg. zajęć - pełna opłata

VI.2020 – 3 tyg. zajęć - pełna opłata (w ramach pełnej opłaty uroczyste zakończenie gimnastycznego roku z upominkami dla wszystkich uczestniczek)